კატეგორიები

ჩლიქების ბანდაჟები VETlastic

ჩლიქსაცმელი SHOOF

ჩლიქების ხის „ბალიშები“

ჩლიქების ხის „სოლის ფორმის ბალიშები“

ჩლიქების ხის „სტანდარტული ბალიშები“

ორ კომპონენტიანი წებო Technobase 2CB ახალი ფორმულა, ჩლიქების ხის „ბალიშები“-სთვის.

ხგ. კათეტერების შემათბობელი ელ. ჩანთა QuickLock Heater 2.0

გამლღობი მოწყობილობა MT30/54, 38°C (100.4°F), 12 V, მაკონტროლრებელით და ლიფტით

პაიეტების მჭრელი MiniCutter

ხელოვნური დათესვლის კათეტერი ძროხებში QuickLock Classic

ხელოვნური დათესვლის კათეტერი ძროხებში QuickLock 2000 (თეთრი)

ხელოვნური დათესვლის კათეტერი ძროხებში QuickLock ERGO (თეთრი)

უნივერსალური შალითა ხელოვნური განაყოფიერებისთვის, ჩაჭრილი

უნივერსალური შალითა ხელოვნური განაყოფიერებისთვის, ჩაუჭრილი

სპეკულუმი ძროხებისთვის, სტერილიზებადი 150⁰C

ბლაგვი პინცეტი ხგ. პაიეტებისთვის, 15სმ, უჟანგავი მეტალი

სწორი პინცეტი 25 სმ, უჟანგავი მეტალი

ხელოვნური დათესვლის ტრეინინგ მოდელი ძროხა "ჰენრიეტა", ჰოლშტეინი

MVE თხევადი აზოტის კრიო კონტეინერი XC 47/11-10, მოცულობა: 47.4 ლ

MVE თხევადი აზოტის კრიო კონტეინერი SC 33/26, მოცულობა: 33 ლ

MVE თხევადი აზოტის კრიო კონტეინერი SC 20/20, მოცულობა: 20.5 ლ

MVE თხევადი აზოტის კრიო კონტეინერი SC 8/5, მოცულობა: 8.4 ლ

თხევადი აზოტი N2

MVE თხევადი აზოტის კრიო კონტეინერი SC 3/3, მოცულობა: 3.6 ლ

დიუარებში თხევადი აზოტის დონის საზომი ჯოხი, დანაყოფებით