კოლოსტრომეტრი - ხსენის ხარისხის სწრაფი და ზუსტი განსაზღვრისათვის

კოლოსტრომეტრი ხსენის ხარისხის სწრაფი და ზუსტი განსაზღვრისათვის

რეფრაქტომეტრი

ხსენის ხარისხის განსაზღვრა რეფრაქტომეტრი

614HO14220 S-S-I BG FRZZLD RIVETING-ET

614HO14220 S-S-I BG FRZZLD RIVETING-ET

7HO12587 MR D APPLE DIAMONDBACK

7HO12587 MR D APPLE DIAMONDBACK HO840003013721049

ProfiStreu LB - აქტიური დამცავი კულტურების შემცველი ჰიგიენურ ფხვნილი

ProfiStreu LB აქტიური დამცავი კულტურების შემცველი ჰიგიენურ ფხვნილი