კოლოსტრომეტრი - ხსენის ხარისხის სწრაფი და ზუსტი განსაზღვრისათვის

  • ხსენის ხარისხის სწრაფი და ზუსტი განსაზღვრისათვის;
  • განსაზღვრულ სიმკვრივით საზღვრავს გამა გლობულინის შემცველობას;
  • რეზულტატის წაკითხვა ხდება სპეციალურ ფერად დანაყოფებიან თითისტარაზე.