კატეგორიები

საპოხი გელი, ვეტგელი (ლუბრიკანტი)

ვინილის ერთჯერადი ხელთათმანები

ვეტერინალური (გინეკოლოგიური) ერთჯერადი ხელთათმანები VETtop

ერთჯერადი (გინეკოლოგიური) ხელთათმანები VETbasic

ვეტერინალური, გინეკოლოგიური ერთჯერადი ხელთათმანები VETtop მხარის დამცავით

ერთჯერადი ბახილა

ერთჯერადი ქუდი

ერთჯერადი თეთრი ქურთუკი, ვიზიტორი

ერთჯერადი ქურთუკი, მწვანე

ნიტრილის ერჯერადი ხელთათმანები, ბაზისური

ხგ. კათეტერების შემათბობელი ელ. ჩანთა QuickLock Heater 2.0

გამლღობი მოწყობილობა MT30/54, 38°C (100.4°F), 12 V, მაკონტროლრებელით და ლიფტით

პაიეტების მჭრელი MiniCutter

სპეკულუმი ძროხებისთვის, სტერილიზებადი 150⁰C

ბლაგვი პინცეტი ხგ. პაიეტებისთვის, 15სმ, უჟანგავი მეტალი

სწორი პინცეტი 25 სმ, უჟანგავი მეტალი

ექვსკუთხა გობლეტი

თეთრი, 65 მმ დიამეტრის გობლეტი

თეთრი, 35 მმ დიამეტრის გობლეტი

გობლეტი დიამეტრით 13 მმ