კატეგორიები

რქების მოსაცილებელი კაუსტიკური „ფანქარი“

რქების მექანიკურად მოსაცილებელი ხერხ-მავთული (Liess-ის მეთოდით)

რქების მოსაცილებელი ელექტრო მაშა, პირდაპირი შეერთებით

რქების მოსაცილებელი ელექტრო ხერხი TECNALL