კატეგორიები

ცურის თითის კათეტერი Kerbl ფიურსტენბერგის

ცურის თითის კათეტერი Kerbl ხურგის

ცურის თითის შტიფტი მალამოთი

ცურის თითის კანულა

მოხრილი ვეტერინალური მაკრატელი