კატეგორიები

ერთჯერადი გამოყენების ყელიანი ბახილა

ერთჯერადი ბახილა

ერთჯერადი ქუდი

სახელურიანი ჯაგრისი

ჯაგრისი მრგვალი თავით

მრგვალი ჯაგრისი რძის ცისტერნებისთვის

რძის და ყველის თერმომეტრი

ყველის სადრენაჟე ავზები DRAININGVAT / PREPRESS 500 LITER

ჩამოსასხმელი დანადგარი BOTTLE FILLING SYSTEM 4 FILLING POINTS

ყველის პექანიკური პრესი / Mechanical press, type Ante MP-A3

ყველის მოსამწიფებელი თარო / Cheese riping