კატეგორიები

ძროხის ამწე PROFI

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ხბოს რეანიმატოლოგი (ფილტვების ფორსირებით ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი)

ვეტერინალური (გინეკოლოგიური) ერთჯერადი ხელთათმანები VETtop

ნიტრილის ერჯერადი ხელთათმანები, ბაზისური

მარტივი დრენჩერი (დასალევინებელი)

შპრიც დრენჩერი (დასალევინებელი)

შპრიც დრენჩერი (დასალევინებელი)

შპრიც დრენჩერი (დასალევინებელი) 50 მლ

შპრიც დრენჩერი (დასალევინებელი) 50 მლ

შპრიც დრენჩერი (დასალევინებელი) 50 მლ

ცურის თითის კათეტერი Kerbl ფიურსტენბერგის

ცურის თითის კათეტერი Kerbl ფიურსტენბერგის

ცურის თითის კათეტერი Kerbl ფიურსტენბერგის

ცურის თითის კათეტერი Kerbl ხურგის

ცურის თითის კათეტერი Kerbl ხურგის

ცურის თითის კათეტერი Kerbl ხურგის

ცურის თითის შტიფტი მალამოთი

ცურის თითის შტიფტი მალამოთი

ცურის თითის შტიფტი მალამოთი

ცურის თითის შტიფტი მალამოთი

ცურის თითის შტიფტი მალამოთი

ცურის თითის კანულა

ცურის თითის კანულა