კატეგორიები

რძის საწოვარა ბოთლი

კოლოსტრომეტრი (ხსენის ხარისხის და სიმკვრივის განმსაზღვრელი)

მარტივი დრენჩერი (დასალევინებელი)

ხბოს კლასიკური დრენჩერი, დრეკადი ზონდით

სწრაფი დრენჩერი (დასალევინებელი) speedy

ხბოების რძის შემათბობელი, ციფრული ეკრანით

ხბოების რძის შემათბობელი, სწრაფგამაცხელებელი FastHeat