კატეგორიები

ცხოველების ცოცხალი წონის საზომი ბაფთა, ღორი და ძროხა

პირუტყვის სასწორი AniScale

თერმომეტრი - ჰიგრომეტრი