კატეგორიები

ფურების საწველი მობილური აპარატი TK 2-AK (G.E) ინტეგრირებული გენერატორით / 2 ფური

ფიქსირებული საწველი სისტემა რძის ვედროთი

რძის საწველი მობილური აპარატი ორმაგი TK 2-AK / ძროხა

რძის საწველი მობილური აპარატი Junior DJK 1-AK

ცურის თითის რეზინა CORTIS

რძის საწველის აპარატის ვაკუუმის რეზინის მილი