კატეგორიები

BONSILAGE ALFA სილოსის ბიოლოგიური სუბსტანცია, რძემჯავა დუღილის ბაქტერიები პარკოსნებისთვის

სილოსის დანამატები BONSILAGE MAIS რძემჯავა დუღილის ბაქტერიები (სიმინდი)

ვერტიკალური ტიპის საკვების შემრევ დამრიგებელი SILOKING TrailedLine Classic Compact 8

სამ შრიანი სპეციალიზირებული საფარები სასილოსე ტრანშეებისთვის B/W SILOSOL

დასასილოსებელი მასისთვის განკუთვნილი ვაკუუმის 40µ საფარი

სამ შრიანი სპეციალიზირებული საფარები სასილოსე ტრანშეებისთვის B/W SILOSOL

დასასილოსებელი მასისთვის განკუთვნილი ვაკუუმის 40µ საფარი

დაცული ცხიმები - მაღალპროდუქტიული ფურებისთვის SCHAUMANN Energy

ვერტიკალური ტიპის საკვების შემრევ დამრიგებელი SILOKING TrailedLine Classic Compact 8

ნიადაგის ციფრული pH მზომი

ნიადაგის პორტატული ლაბორატორია STH-7

ნიადაგის ციფრული pH მზომი

თერმომეტრი - ჰიგრომეტრი

ნიადაგის ციფრული pH მზომი

BONSILAGE ALFA სილოსის ბიოლოგიური სუბსტანცია, რძემჯავა დუღილის ბაქტერიები პარკოსნებისთვის

სილოსის დანამატები BONSILAGE MAIS რძემჯავა დუღილის ბაქტერიები (სიმინდი)

ნიადაგის ციფრული pH მზომი

სამ შრიანი სპეციალიზირებული საფარები სასილოსე ტრანშეებისთვის B/W SILOSOL

დასასილოსებელი მასისთვის განკუთვნილი ვაკუუმის 40µ საფარი

ნიადაგის პორტატული ლაბორატორია STH-7