კატეგორიები

BONSILAGE ALFA სილოსის ბიოლოგიური სუბსტანცია, რძემჯავა დუღილის ბაქტერიები პარკოსნებისთვის

სილოსის დანამატები BONSILAGE MAIS რძემჯავა დუღილის ბაქტერიები (სიმინდი)

ნიადაგის ციფრული pH მზომი

ნიადაგის ციფრული pH მზომი

ნიადაგის ციფრული pH მზომი

BONSILAGE ALFA სილოსის ბიოლოგიური სუბსტანცია, რძემჯავა დუღილის ბაქტერიები პარკოსნებისთვის

სილოსის დანამატები BONSILAGE MAIS რძემჯავა დუღილის ბაქტერიები (სიმინდი)

ნიადაგის ციფრული pH მზომი