კატეგორიები

სილოსის დანამატები BONSILAGE MAIS რძემჯავა დუღილის ბაქტერიები (სიმინდი)

პროდუქციის კოდი:099

BONSILAGE MAIS

სილოსის ბიოლოგიური სუბსტანცია

(ინოკულანტი) დაფუძნებილი მაღალ

აქტიურ რძემჯავა ბაქტერიებზე

100 ტონა დასასილოსებელი მასისთვის

დამტკიცებულია DLG-ს მიერ / ჯგუფი 2

სილოსის დანამატების ტიპი: ბიოლოგიური დანამატი

კომპოზიცია: ჰომო და ჰეტეროფერმენტაციული რძემჟავა ბაქტერიების შერჩეული შტამები:  1k2103 Pediococcus pentosaceus, 1k2079 Lactobacillus plantarum, 1k2075 Lactobacillus buchneri

აქტიური ნივთიერებები: 2.5 x 1011 რძემჟავა ბაქტერია/გრ.

BONSILAGE MAIS არ არის ტოქსიკური, არ იწვევს სიდამწვრეს და კოროზიას.

დოზირება: ქილის ¾ შეავსეთ წყლით, დაახურეთ ხუფი და ენერგიულად შეანჯღრიეთ 10 წამის განმავლობაში. ქილის შიგთავსი (100 გრ) საკმარისია 100 ტონა დასასილოსებელი მასისთვის. ოპტიმალური დოზირებისთვის და განაწილებისთვის გახსენით 1 გრ ფხვნილი მინიმუმ 0.25 - 2 ლ. წყალში და შეაბკურეთ თანაბრად 1 ტონა მასას. მიკრო დოზირების შემთხვევაში 1 გრამი ფხვნილი იხსენბა 10-50 მლ წყალში და გამოიყენება (შეტანა ხდება) 1 ტონა დასასილოსებელი მასისთვის .

აღდგენილი ბაქტერიული ხსნარი ინარჩუნებს სტაბილურობას (ვარგისიანია) გრილ ადგილას 48 საათის განმავლობაში ხოლო მაცივარში კი (+ 4 ° C) 1 კვირის განმავლობაში

 

აპლიკაცია: რძემჟავაბაქტერიების ერთობლოობა სპეციალურად არის შექმნილი სიმინდის მასის დასასილოსებლად

ძირითადი გამოყენება:                     სიმინდის სილოსი 28 - 35% DM (DM-მშრალი ნივთიერება)                                                                                          მარცვლეულის დასასილოსებლად 30 - 40% DM (DM-მშრალი ნივთიერება)

 

შენახვა: შეინახეთ გრილ და მსრალ ადგილას, აარიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს.

ნეტო წონა:   100 გრ

წარმოებულია: გერმანიაში

ვარგისია: 06/2018

 

BONSILAGE MAIS-ი შეიცავს ბალანსირებულ ნარევს მაღალ აქტიურ ჰომო და ჰეტეროფერმენტაციულ რძემჟავა ბაქტერიების შტამებს და ასეთი კომბინაცია სპეციალურადაა შექმნილი სიმინდის სილოსის საწარმოებლად. დასილოსების უნაკლო ტექნოლოგია და ზუსტი დოზირება დაგეხმარებათ სტაბილოურ დასილოსების პროცესში მინიმალური დანაკარგებით .

სიმინდის დასასილოსებელი მასა უნდა დაიტკეპნოს სათანადოდ რეკომენდირებული სიმკვრივის მიხედვით, ფორმულა  (8 x DM (%) + 6), მაგალითად: სიმინდის სილოსი 35 % მშრალი ნივთიერების შემცველობით (DM) უნდა დაიტკეპნოს (8 x 35) + 6 = 286 kg DM/მ3 of და სილოსი გამოყენებამდე უნდა შეინახოთ მინიმუმ 8 კვირის განმავლობაში

 

 

 

 

 

 

ფასი : 0 GEL

ტეფლონის საფარიანი რძის და ხსენის გამათბობელი ხბოებისთვის

ძროხების სამშობიარო დამხმარე VINK

ძროხების სამშობიარო დამხმარე SECURPART