კატეგორიები

ერთჯერადი გამოყენების ყელიანი ბახილა

ერთჯერადი ბახილა

ერთჯერადი ქუდი

ერთჯერადი თეთრი ქურთუკი, ვიზიტორი

ერთჯერადი ქურთუკი, მწვანე

ნიტრილის ერჯერადი ხელთათმანები, ბაზისური

ცურის საწმენდი UdderoClean

მრავალჯერადი ცურსახოცი UdderoClean ECO

სველი ერთჯერადი ცურსახოცი

ძლიერი ტრიმერი კუდისთვის, TailWell2®

რქების მოსაცილებელი ელექტრო ხერხი TECNALL

საშრობი აგენტი ბერმის შენობის იატაკის ზედაპირებისთვის Seche-etable

ავტომატური საფხანი HAPPYCOW Swing

ავტომატური საფხანი HAPPYCOW Duo

ბუზების მაკონტროლირებელი 3D როლი

ფურების დასაწოლი ადგილის მატრასები

მეცხოველეობის ფერმიდან ნაკელის გამტანი სისტემები