კატეგორიები

ერთჯერადი გამოყენების ყელიანი ბახილა

ერთჯერადი ბახილა

ერთჯერადი ქუდი

ერთჯერადი თეთრი ქურთუკი, ვიზიტორი

ერთჯერადი ქურთუკი, მწვანე

ნიტრილის ერჯერადი ხელთათმანები, ბაზისური

სახელურიანი ჯაგრისი

ჯაგრისი მრგვალი თავით

მრგვალი ჯაგრისი რძის ცისტერნებისთვის

სპეციალიზირებული ტყვიები ცხოველთა გასათიშად

ცხოველთა გასათიში აპარატი Blitz

სადეზინფექციო ხალიჩები

ერთჯერადი გამოყენების ყელიანი ბახილა

ერთჯერადი ბახილა

ერთჯერადი ქუდი

სპეციალიზირებული ტყვიები ცხოველთა გასათიშად

ცხოველთა გასათიში აპარატი Blitz

სადეზინფექციო ხალიჩები

ერთჯერადი გამოყენების ყელიანი ბახილა

ერთჯერადი ბახილა

სადეზინფექციო ხალიჩები

ერთჯერადი გამოყენების ყელიანი ბახილა

ერთჯერადი ბახილა

სახელურიანი ჯაგრისი

ჯაგრისი მრგვალი თავით