კატეგორიები

MVE თხევადი აზოტის კრიო კონტეინერი XC 47/11-10, მოცულობა: 47.4 ლ

MVE თხევადი აზოტის კრიო კონტეინერი SC 33/26, მოცულობა: 33 ლ

MVE თხევადი აზოტის კრიო კონტეინერი SC 20/20, მოცულობა: 20.5 ლ

MVE თხევადი აზოტის კრიო კონტეინერი SC 8/5, მოცულობა: 8.4 ლ

MVE თხევადი აზოტის კრიო კონტეინერი SC 3/3, მოცულობა: 3.6 ლ

დიუარებში თხევადი აზოტის დონის საზომი ჯოხი, დანაყოფებით

ექვსკუთხა გობლეტი

თეთრი, 65 მმ დიამეტრის გობლეტი

თეთრი, 35 მმ დიამეტრის გობლეტი

გობლეტი დიამეტრით 13 მმ