კატეგორიები

ხელოვნური დათესვლის ტრეინინგ მოდელი ძროხა "ჰენრიეტა", ჰოლშტეინი

ხბოების გამოზრდა - დაბადებიდან ასხლეტვამდე - კავკასიის გენეტიკა

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის განაყოფიერების სახელმძღვანელო

ცხოველთა გენეტიკა

ყველის კეთების რეცეპტების წიგნი _ Cheese Making book by Ricki Carroll

ყველის წარმოება - Cheese Making by Rita Ash

ხბოების გამოზრდა - დაბადებიდან ასხლეტვამდე - კავკასიის გენეტიკა

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის განაყოფიერების სახელმძღვანელო

ცხოველთა გენეტიკა

ყველის კეთების რეცეპტების წიგნი _ Cheese Making book by Ricki Carroll

ყველის წარმოება - Cheese Making by Rita Ash