კატეგორიები

ხელოვნური დათესვლის ტრეინინგ მოდელი ძროხა "ჰენრიეტა", ჰოლშტეინი

ხბოების გამოზრდა - დაბადებიდან ასხლეტვამდე - კავკასიის გენეტიკა