კატეგორიები

ნიადაგის ციფრული pH მზომი

ნიადაგის პორტატული ლაბორატორია STH-7

ნიადაგის ციფრული pH მზომი

თერმომეტრი - ჰიგრომეტრი

ნიადაგის ციფრული pH მზომი