კატეგორიები

ტეფლონის საფარიანი რძის და ხსენის გამათბობელი ხბოებისთვის

ძროხების სამშობიარო დამხმარე VINK

ძროხების სამშობიარო დამხმარე SECURPART

ესტრუს (ხურვის) გამომვლენი დამხმარე მოწყობილობა

მაკეობის დეტექტორი HK

მაკეობის სწრაფი ტესტერი, დათესვლიდან 35 დღეში

ხბოს ინდივიდუალური სახლი მსუბუქი ღობით

ძროხის ამწე PROFI

ძროხის ამწე PROFI

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ძროხის ასაწევი მოწყობილობა

ხბოს რეანიმატოლოგი (ფილტვების ფორსირებით ხელოვნური ვენტილაციის აპარატი)

ვინილის ერთჯერადი ხელთათმანები

ვინილის ერთჯერადი ხელთათმანები

ვეტერინალური (გინეკოლოგიური) ერთჯერადი ხელთათმანები VETtop

ვეტერინალური (გინეკოლოგიური) ერთჯერადი ხელთათმანები VETtop

ერთჯერადი (გინეკოლოგიური) ხელთათმანები VETbasic

ერთჯერადი (გინეკოლოგიური) ხელთათმანები VETbasic

ვეტერინალური, გინეკოლოგიური ერთჯერადი ხელთათმანები VETtop მხარის დამცავით

ვეტერინალური, გინეკოლოგიური ერთჯერადი ხელთათმანები VETtop მხარის დამცავით

ნიტრილის ერჯერადი ხელთათმანები, ბაზისური

ნიტრილის ერჯერადი ხელთათმანები, ბაზისური

ნიტრილის ერჯერადი ხელთათმანები, ბაზისური

ხბოს გამოსაკვები პლასტმასის სათლი