კატეგორიები

ცურის თითის შტიფტი მალამოთი

ცურის თითის კანულა

ფაშვის ზონდი

პროფესიონალური მრავალთავაკებია ტროაკარის ნაკრები