კატეგორიები

ნიადაგის პორტატული ლაბორატორია STH-7

რძის გამაცივებელი ცილინდრული ავზი 500 ლ მოცულობის COOLING TANK 500L

ყველის სადრენაჟე ავზები DRAININGVAT / PREPRESS 500 LITER

ჩამოსასხმელი დანადგარი BOTTLE FILLING SYSTEM 4 FILLING POINTS

ყველის პექანიკური პრესი / Mechanical press, type Ante MP-A3

რძის პასტერიზატორი / PASTEURIZER TANK 500L

რძის პასტერიზატორი /PASTEURIZER TANK 500L

კარაქის სადღვები / BUTTER CHURN 200L

ყველის მოსამწიფებელი თარო / Cheese riping

სანაშნე უშობლები სიმენტალური ჯიშის Fleckvieh

სანაშნე უშობლები ჰოლშტინოფრიზული ჯიშის Holstein Friesian cattle

სანაშენე უშობლები სარძევე მიმართულების წაბლა შვიცური Brown Swiss

სანაშენე უშობლები ესტონური წითელი Estonian Red cattle

ორმაგ განყოფილებიანი ვაკუუმ შემფუთი დანადგარი VPM-550

ორმაგ განყოფილებიანი ვაკუუმ შემფუთი დანადგარი VPM-700

რძის ანალიზატორი, ლაქტოსკანი Combo

ფურების დაბმის სისტემები Tied stalls

ფურების თავისუფლად დგომის შენახვის სისტემები, free stalls

მეცხოველეობის ფერმიდან ნაკელის გამტანი სისტემები

კომფორტ კლიმა, მაღალი მოცულობის და დაბალი სიჩქარის

250JE01497 SHOT OF NAT BARNABAS AXEL-ET

7AN00523 FERGUSON TRAILBLAZER 239E

7BR00528 TTT SUVA GUS ECHO 760

7BS00863 CUTTING EDGE SEAMAN *TM

7HO13276 WOODCREST SSI MNT BOWEN-ET