კატეგორიები

7HO13373 S-S-I 1STCLASS FLAGSHIP-ET

7HO13504 PLAIN-KNOLL S-S-I JAGUAR-ET

7JE01254 JX DEN-KEL HENDRIX JAMMER {4} ET

7JE01606 JX PINE-TREE EUSEBIO SHOCK {5}-ET JH1F

7BN5 SANKEY’S REMINGTON 392W ბრანგუსი Brangus

MATRA FR 73 96 011 761 TARENTAISE - ტარენტაიზი

NICOTIN FR 73 97 020 519 TARENTAISE - ტარენტაიზი

ცხვრის საპარსი მანქანა FarmClipper4

ღორების გასადევნი, დასამორჩილებელი ფარი 126x76 სმ.

კონდენციონირებული ყუთები,

ფერმის აღჭურვილობა დელამო

დელამო საწველი სისტემები