კატეგორიები

რძის ძირითადი მილი

ღორის საიდენტიფიკაციო საყურეები Twintag

სპეციალიზირებული ტყვიები ცხოველთა გასათიშად

ცხოველთა გასათიში აპარატი Blitz

ღორების ფიქსატორი

ფაშვის ზონდი

ცხოველთა მარკერები Top Marker

აეროზოლი საღებავი მარკირებისთვის RAIDEX

ვეტერინალური საინექციო ნემსები HSW FINE-JECT®

14HO07345 ROCHER SHOWDN BASE-RED-ET

14HO07660 STANTONS DYNAMIC-ET

14HO07724 NO-FLA IMPUTE 39874-ET

7BS00826 OAK VIEW ZEUS AUGUST TM BH2T

7BS00873 MEADO-BROOK DREAMIN SHAW ET TM BH2C

7HO12574 RODGERS X MOGUL X OBSERVER

7HO13094 STERLING X ROBUST X PLANET

7JE01184 GLYNN HEADLINE NEWS-ET JH1F

7JE01254 JX DEN-KEL HENDRIX JAMMER {4}-ET JH1

7JE01448 JER-Z-BOYZ PULSE {6}-ET JH1F

რძის საწველი მობილური აპარატი ორმაგი TK 2-AK / ძროხა

რძის საწველი მობილური აპარატი Junior DJK 1-AK

რძის მილაკი საწველი აგრეგატებისთვის

რძის დისკური ფილტრი Sana

რძის მილური ფილტრი საწველი დარბაზებისთვის

საწვლი აგრეგატების ჭიქის საცობი