კატეგორიები

ძროხების სამშობიარო დამხმარე SECURPART

პროდუქციის კოდი:1044

ხბოს გამოსაქაჩი მოწყობილობა

  • სიგრძე: 180 სმ
  • დამზადებულის მყარი ალუმინისაგან
  • გააჩნია ძალის თანაბრად გადანაწილების შესაძლებლობა
  • ხელსაწყოზე არსებული ღრმა ბიჯები უზრუნველყოფენ მექნიზმის ქვევით და ზევით თანაბარ მოძრაობას
  • გააჩნია სწრაფად განთავისუფლების მექანიზმი მაშინ როდესაც გამოწევის ძალა ზედმეტად მაღალია
  • გააჩნია მბრუნავი ანატომიური თავი

ფასი : 0 GEL

ტეფლონის საფარიანი რძის და ხსენის გამათბობელი ხბოებისთვის

ძროხების სამშობიარო დამხმარე VINK

ესტრუს (ხურვის) გამომვლენი დამხმარე მოწყობილობა