კავკასიის გენეტიკა - ქვეყნის უმთავრესი მიმწოდებელი მეცხოველეობის სფეროში ფერმის აღჭურვილობის, რძისა და ხორცის წარმოება-გადამუშავების, სანაშენე საქმისა და ხელოვნური განაყოფიერების მიმართულებით...

ემბრიონების გადანერგვა უკვე ყველასათვის ხელმისაწვდომია!

ემბრიონების გადანერგვა უკვე ყველასათვის ხელმისაწვდომია!

ღორის ხელოვნური განაყოფიერება უკვე შესაძლებელია!

ღორის ხელოვნური განაყოფიერება უკვე შესაძლებელია!