კატეგორიები

ერთჯერადი გამოყენების ყელიანი ბახილა

ერთჯერადი ბახილა

სახელურიანი ჯაგრისი

ჯაგრისი მრგვალი თავით

მრგვალი ჯაგრისი რძის ცისტერნებისთვის

ცხოველების ცოცხალი წონის საზომი ბაფთა, ღორი და ძროხა