თამარ ყაჭაშვილი

თამარ ყაჭაშვილი

პრეზიდენტი

 

 

გიორგი ხატიაშვილი

გიორგი ხატიაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

სოფიო გუგენიშვილი

სოფიო გუგენიშვილი

ფინანსური მენეჯერი

s.gugenishvili@caucasusgenetics.ge