ხედვა და მისია

ხედვა- ვიყოთ  ხარისხსა და განვითრებაზე ორიენტირებული მეცხოველეობის დარგის  ლიდერი კომპანია რეგიონში.

მისია-ჩვენი პროფესიონალიზმითა და საქმისადმი ერთგულებით განვავითაროთ მეცხოველეობის  სექტორი რეგიონში, ხელი  შევუწყოთ  ფერმერებსა და მეცხოველეობით დაინტერესებულ პირებს  საქმიანობის ეფექტურად  წარმართვასა და უფრო მაღალი შემოსალის მიღებაში.

ღირებულებები

  • პროფესიონალიზმი;
  • პასუხისმგებლობა და სანდოობა;
  • განვითარებაზე ორიენტირებულობა;
  • მომსახურებისა და პროდუქციის მაღალი ხარისხი;
  • მომხმარებელის კმაყოფილება;