4. მაგარი ყველის დამზადება პატარა საწარმოში.

მოკლე ფილმის ჩვენება.

 

 

ყველის დამზადების პროცესში გამოყენებული ჰიგიენური ნეუანსები.