2.9. დოკუმენტაცია

თვითკონტროლის სისტემა უნდა მოიცავდეს ყველა საჭირო დოკუმენტებს. Dოკუმენტები უნდა იყოს კორექტულად შედგენილი, ზუსტი და უნდა იცავდეს მთლიანად HAჩჩP-ს სისტემას. Dოკუმენტები უნდა იყოს ცნობადი და მარტივად საპოვნი.

ამისათვის საჭიროა:

  • შედგეს თვითკონტროლის სისტემა , თავისი სრული დოკუმენტაციით – ფოლდერები, ნომრები და ა.შ.
  • დაინიშნოს საბუთების შენახვის ვადა;
  • დალაგდეს საბუთები ლოგიკური თანმიმდევრობით;
  • ინახებოდეს საბუთები ვადების თანმიმდევრობით;
  • დარწმუნდეთ, რომ საბუთების პოვნა მარტივია;
  • დარწმუნდით, რომ საბუთები კავშირშია თვითკონტროლის სისტემასთან.

საბუთების შენახვის მაგალითი.