2.7. გამოსასწორებელი საქმიანობის დანიშვნა

გამოსასწორებელი საქმიანობის დანიშვნა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ საქმე ეხება კრიტიკულ პუნქტს. Aმ ეტაპზე წყდება, თუ როგორ გადამუშავდება პროდუქტი შემდგომ. (და ღირს თუ არა მისი მომდევნო გადამუშავება). მაგალითად: მეორადი ცხელი წარმოება, ნაწარმის სწრაფი გაციება, ნაწარმის მიმართვა გადასამუშავებლად და ა.შ.

გამოსასწორებელი საქმიანობის დანიშვნა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ საქმე ეხება კრიტიკულ პუნქტს. Aმ ეტაპზე წყდება, თუ როგორ გადამუშავდება პროდუქტი შემდგომ. (და ღირს თუ არა მისი მომდევნო გადამუშავება).