1.6. პერსონალის ჯანმრთელობის შემოწმება

თანამშრომლებმა რეგულარულად უნდა გაიარონ მედ-კონტროლი.

თანამშრომლები უნდა იყვნენ ჯანმრთელები, ავადმყოფობის სიმპტომების გარეშე, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა აცნობონ თავის ჯანმრთელობის შესახებ უფროსს.

თანამშრომლებს არ უნდა ჰქონდეთ არანაირი ჭრილობები, კანის დაავადებები, ანთებითი პროცესები ან დიარეა.