1.5. ტრანსპორტირება

საკვები პროდუქტების გადაზიდვისთვის განკუთვნილი ტრანსპორტი უნდა იყოს სუფთა და კარგ მდგომარეობაშI, რათა არ მოხდეს საკვები პროდუქტების დაზიანება. საჭიროების შემთხვევაში ტრანსპორტი უნდა იყოს ისე დაპროექტებული, რომ მოხდეს მარტივად მისი დასუფთავება და დეზინფიცირება.

ზემოხსენებული ტრანსპორტი რეგულარულად უნდა გადიოდეს ტექნიკურ შემოწმებას. სატვირთოები უნდა იყოს კარდ და სუფთა მდგომარეობაში და ასევე არ უნდა იყოს მასში არანაირი სუნი.