სემინარი: პერსპექტიული ფერმერული მეურნეობები_ru

სემინარის თემატიკა: სემინარში მონაწილეთა ფერმებში დღეისათვის არესბული სიტუაციის მიმოხილვა, სიძნელეები და მათი აღმოფხვრის გზები: ცხოველთა ჯანმრთელობა; ცხოველთა კეთილდღეობა; თანამედროვე ფერმერული მეურნეობებში რძისა და ხორცის წარმოების შესაბამისი აღჭურვილობა; თანამედროვე ტექნოლოგიები.

მოწვეული ტრენერი:

ვალერი ბედრევიჩი; ვეტერინარი კომპანია „კერბლ ეასტ “ , გერმანია

სამიზნე ჯგუფი: ფერმერები (მსხვილფეხა და წვრილფეხა), ვეტერინარები, სერვის მომსახურეობის ცენტრები

სემინარის საფასური: უფასო

სემინარის ხანგრძლივობა: ორი (2) დღე, 24-25, ივნისი, 2015

ადგილმდებარეობა/დრო:

  • 24.06.2015 – საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. დავით  აღმაშენებლის 240, თბილისი, საქართველო, 11:00 საათი
  • 25.06.2015 შპს „ჯეო აგრო“, მარტყოფი

სემინარის განრიგი

24.06.2015

ფერმერებისთვის

  • სემინარში მონაწილეთა ფერმებში დღეისათვის არესბული სიტუაციის მიმოხილვა, სიძნელეები და მათი აღმოფხვრის გზები.: ცხოველთა ჯანმრთელობა; ცხოველთა კეთილდღეობა; თანამედროვე ფერმერული მეურნეობები; თანამედროვე ტექნოლოგიები
  • დისკუსია / კითხვა პასუხი

25.06.2015

 

ფერმერებისთვის, ვეტერინარებისთვის და ზოოტექნიკოსებისთვის

პრაქტიკული სამუშაოები, სადემონსტრაციო ჩვენებები.

თემა:ჩლიქების მოვლა; ცურის მოვლა, ჰიგიენა; ხურვის გამოვლენა, მაკეობის დიაგნოსტიკა, გართულებული მშობიარობა დ.ა.შ.